لیست قیمت

لیست قیمت انواع کاشی و سرامیک با مصارف مختلف از برندهای معتبر ارائه شده توسط فروشگاه میترا

برند
کاربرد
تصویر برند کد محصول سایز عنوان قیمت
(تومان)
موجودی متراژ در کارتن
(متر مربع)
تعداد در کارتن
موزائیک شیشه ای روکارنو TGC8CR0005 30*30 موزائیک شیشه ای، TGC8CR0005 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو R6MIX0008 30*30 موزائیک شیشه ای، R6MIX0008 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو R6GO0003 30*30 موزائیک شیشه ای، R6GO0003 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C6RPBK0006 30*30 موزائیک شیشه ای، C6RPBK0006 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C6PBK0020 30*30 موزائیک شیشه ای، C6PBK0020 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C6PGOBK0068 30*30 موزائیک شیشه ای، C6PGOBK0068 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C6PWT0017 30*30 موزائیک شیشه ای، C6PWT0017 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C6PGOWT0042 30*30 موزائیک شیشه ای، C6PGOWT0042 تماس بگیرید دارد 1 11
موزائیک شیشه ای روکارنو C6BL0204 30*30 موزائیک شیشه ای، C6BL0204 تماس بگیرید دارد 1 11