لیست قیمت

لیست قیمت انواع کاشی و سرامیک با مصارف مختلف از برندهای معتبر ارائه شده توسط فروشگاه میترا

برند
کاربرد
تعداد
تصویر برند کد محصول سایز عنوان قیمت
(تومان)
موجودی متراژ در کارتن
(متر مربع)
تعداد در کارتن
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) اقیانوس 4 30*30 سرامیک آرتما اقیانوس 4 108,000 دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) دریا 3 30*30 سرامیک آرتما دریا 3 105,000 دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) میکس اقیانوس 6 30*30 سرامیک آرتما میکس اقیانوس 6 105,000 دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) میکس اقیانوس 8 30*30 سرامیک آرتما میکس اقیانوس 8 105,000 دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) میکس اقیانوس 9 30*30 سرامیک آرتما میکس اقیانوس 9 105,000 دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) میکس اقیانوس 5 30*30 سرامیک آرتما میکس اقیانوس 5 105,000 دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) اقیانوس 12 30*30 سرامیک آرتما اقیانوس 12 108,000 دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) میکس مهتاب 30*30 سرامیک آرتما میکس مهتاب 105,000 دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-GRY 3 30*30 سرامیک آرتما CG-GRY 3 81,000 دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 5 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 5 81,000 دارد 1 10