لیست قیمت

لیست قیمت انواع کاشی و سرامیک با مصارف مختلف از برندهای معتبر ارائه شده توسط فروشگاه میترا

برند
کاربرد
تصویر برند کد محصول سایز عنوان قیمت
(تومان)
موجودی متراژ در کارتن
(متر مربع)
تعداد در کارتن
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 2 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 2 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 1 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 1 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 3 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 3 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 7 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 7 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG BRN5 30*30 سرامیک آرتما، CG BRN5 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG BRN4 30*30 سرامیک آرتما CG BRN4 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG BRN3 30*30 سرامیک آرتما، CG BRN3 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG BRN2 30*30 سرامیک آرتما، CG BRN2 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG WHT 4 30*30 سرامیک آرتما CG WHT 4 تماس بگیرید دارد 1 10