لیست قیمت

لیست قیمت انواع کاشی و سرامیک با مصارف مختلف از برندهای معتبر ارائه شده توسط فروشگاه میترا

برند
کاربرد
تصویر برند کد محصول سایز عنوان قیمت
(تومان)
موجودی متراژ در کارتن
(متر مربع)
تعداد در کارتن
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-GRY 3 30*30 سرامیک آرتما CG-GRY 3 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 5 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 5 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLK 30*30 سرامیک آرتما CG-BLK تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-GRY 6 30*30 سرامیک آرتما CG-GRY 6 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 2 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 2 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 1 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 1 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 3 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 3 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG-BLU 7 30*30 سرامیک آرتما CG-BLU 7 تماس بگیرید دارد 1 10
سرامیک آرتما(سرامیک استخری) CG BRN5 30*30 سرامیک آرتما، CG BRN5 تماس بگیرید دارد 1 10