کاشی هاسرامیک البرز

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «برند و سرامیک البرز»

سرامیک البرز یکی از معتبرترین مارکهای تجاری طراحی لوکس در تولید کاشی و موزائیکهای لعابدار برای محیطهای داخلی و خارجی میباشد. این شرکت در سال 1352 تاسیس شده است.