کاشی هاکاربرداستخر

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «کاربرد و استخر»

کاشی های استخردارای طرح ها و رنگ های گوناگونی است. که هر کدام در شکل و طرح تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. کاشی استخر دارای جذب آب صفر است ، در مقابل یخ زدگی مقاوم است و در حالت عادی از سطح کار جدا نمی شود.