کاشی هاکاربردحمام

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «کاربرد و حمام»

معمولا کمتر به دکوراسیون این قسمت‌های منازل توجه می‌شود. در حالی که می‌توان با توجه به قابلیتهای انواع مواد در طراحی دیوارها نظیر سرامیک دکورهای بسیار متنوع و جذابی را ساخت.