کاشی هارنگکرمی

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «رنگ و کرمی»

کاشی کرمی راهی عالی برای ملایم کردن فضای اتاق شما است. کاشی های کرمی روشن و شفاف هستنید و برای استفاده دیواره ها کف ها گزینه ای عالی حساب می شوند. اگر به دنبال رنگ سفید با لمس گرما هستید ، رنگ کرمی می تواند گزینه ایده آل باشد..