کاشی هارنگسبز

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «رنگ و سبز»

سبز رنگی همه کاره است که با پالت های خنک و گرم جفت می شود. سبز زمرد را می توان با سایه هایی از رنگ سفید و خاکستری در کوارتز با شکوه و کاشی مرمر نشان داد.