کاشی هارنگخاکستری

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «رنگ و خاکستری»

کاشی خاکستری طرحی زیبا را برای خانه های سنتی یا مدرن ارائه می دهد. خواه به دنبال تضاد تیره تر هستید ، ظاهری بتونی جلا داده شده یا تخته سنگی ، سایه های خنثی خاکستری به راحتی با محیط اطراف خود هماهنگ می شوند.