کاشی هارنگسیاه و سفید

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «رنگ و سیاه و سفید»

کاشی سیاه و سفید یک ترکیب رنگی زیبا است که در مناطق پر تردد مانند حمام ، آشپزخانه ، اتاق لباسشویی و ورودی به خوبی خود را نشان می دهد. این که شما قصد دارید فضایتان کلاسیک یا معاصر باشد ، نصب کاشی سیاه و سفید یک تصمیم طراحی بسیار مناسب است.