کاشی هاشکلشش ضلعی

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «شکل و شش ضلعی»

کاشی شش ضلعی ، مد روز با ظاهری پرزرق و برق است که شکل جدیدی از کاشی ها است ، کاشی های شش ضلعی جدید هستند و خانه های قدیمی را بسیار شیک و مدرن می سازد