کاشی هاسبکمتالیک

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «سبک و متالیک»

کاشی متالیک یک عنصر مشخص است که می تواند هر اتاق را زیبا تر و شیک تر کند. اتاق خود را با یک سطح انعکاس پذیر و براق با عناصر آینه مانند کاشی متالیک کنید و یک سبک مدرن ایجاد کنید.