کاشی هاجنسکوارتز

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «جنس و کوارتز»

کوارتزیت یک سنگ دگرگون شده است که بسیار بادوام است و زیبایی طبیعی بی نظیری دارد. شما با استفاده از کوارتزیت می توانید پالت رنگی خود را به هم وصل کرده و محیط را گرم کنید.