کاشی هاجنسپرسلانی

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «جنس و پرسلانی»

سرامیک های پرسلان به روزترین و جدیدترین نوع کاشی و سرامیک ها است و به دلیل دوام و زیبایی امروزه جایگزینی مناسب برای پوشش های کف و نمای ساختمان ها شده است.