کاشی هاجنساستیل

مشاهده کاشی و سرامیک ها بر اساس «جنس و استیل»

ویژگی انعکاس دهنده کاشی های استیل باعث افزایش نور در یک اتاق با درخشش بی نظیر می شود. یک کف یا دیوار استیل کامل یک جلوه و نمای شیک و جذاب را به شما نشان می دهد.